Obedson Breakthrough set to over throne Kwesi Arthur as he d...

Obedson Breakthrough set to over throne Kwesi Arthur as he drops some freestyles